Konferenca finale

Prezantimet

  • Entela Pinguli, Drejtuese e projektit - Prezantimi përmbyllës

  • Plamen Peev - Qeverisja mjedisore ne Shqiperi dhe BE - gjetjet dhe mesimet nga projekti "Vezhguesi Rural” per advokimin dhe perfshirjen e komunitetit ne te ardhmen.

  • Pavel Anton - Gazetaria vezhguese ne mbeshtetje te pjesemarrjes se komunitetit ne vendim-marrjen mjedisore ne lidhje me projektet e industries nxjerrese dhe energjitike - Çeshtja e “Vezhguesit Rural” ne Shqiperi.

  • Blerina Troka - Roli i pushtetit vendor në Mbrojtjen e Mjedisit.

  • Xhemal Mato - Forcimi i OJQ-ve mjedisore ne zonat e zhvillimit industrial duke njohur te verteten jedisore.

  • Olsi Nika - Vjosa lumi i fundit i egër i Evropës - Rasti i advokimit, Shushica.

Entela Pinguli Rural Watch Final Conference Presentation
Plamen Peev - Advokimi dhe përfshirja e komunitetit -Rural Watch Final presentation
Pavel Antonov - Gazetaria vëzhguese - Rural Watch Final presentation
Blerina Troka - Roli i Pushtetit Vendor - Bashkia Patos Rural Watch Final Conference Presentation
Xhemal Mato - Forcimi i OJQ-ve mjedisore - Rural Watch Final Conference Presentation
Olsi Nika - Lugina e Viosës - Rural Watch Final conference presentation

Momente nga prezantimet