Selenicë

As of the data of end 2017 there were 183 concession agreements signed by the government for construction of 524 hydropower plants (HPP). The highest number of these HPP as small ones (mainly pipe ones) licensed during 2002-2016. Out of 524 planned HPP, 177 are already operational and licensed by the Energy Regulatory Entity (ERE), 43 of them are under construction and 364 others are planned by the energy ministry.... lexo më shumë

Artikuj në media të financuar nga projekti për Shushicën

Investigimi: HEC-et e Shushicës/ HEC-et mbi Shushicë u miratuan pa konsultim me publikun (nga Ola Mitre) ...lexo këtu

Dokumente dhe veprime në lidhje me ndërtimin e HEC-eve në lumin Shushicë

Studimi i fizibilitetit të projektit për ndërtimin e 4 HEC-eve mbi lumin Shushicë ...lexo më shumë

Monitorimi i VNM për ndërtimin e 4 HEC-eve në Lumin Shushica ...lexo këtu

Mangësitë e evidentuara në dhënien e koncesionit PPP për ndërtimin e digës së hidrocentraleve mbi lumin e Shushicës ...lexo këtu

Dokumentet standarte të PPP të dhënies me koncesion të hidrocentralit të Lumit Shushicë ...lexo këtu

Koncesioni i Shushices - formulari i njoftimit të fituesit ...lexo këtu

Kriteret e vleresimit per dhenien me koncesion të HEC Shushica ...lexo këtu

Anketimi i banorëve të luginës së lumit Shushica ...lexo këtu

Kërkesë dërguar deputetit të zonës Vullnet Sina nga banorët e fshatit Brataj ...lexo këtu

Peticion i shoqatës atdhetare kulturore "Brati" kundër ndërtimit të HEC-it mbi lumin Shushicë ...lexo këtu

Letër dërguar Agjencisë Rajonale të Mjedisit, Vlorë nga Bashkia e Selenicës në lidhje me ndërtimin e HEC-it mbi lumin Shushicë ...lexo këtu

Deklaratë mjedisore e Ministrisë së Mjedisit drejtuar Shushica Hydropower sh.p.k ...lexo këtu

Profili i zonës së Shushicës dhe plani i veprimit

Advocacy working plan in Shushica River.docx