Patos-Marinëz

Crude oil production in Albania has tripled over the last decade to 1.369 million tons in 2014, with Bankers Petroleum, which leads almost all production growth. The Patos-Marinza oilfield in Albania is continental Europe’s largest onshore oilfield. Bankers Petroleum (Bankers), has a 25-year license agreement with the Albanian National Agency for Natural Resources and the state oil and Gas Company.... lexo më shumë

Dokumente dhe veprime në lidhje me aktivitetin e industrisë nxjerrëse

Kontrata mes Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe kompanisë Bankers Petroleum ...lexo këtu

Artikuj në media të financuar nga projekti për Patos-Marinzën

Industria e hidrokarbureve dëmton shëndetin e banorëve të Zharrëzës (nga Edmond Hoxha) ...lexo këtu

Ndotja “mbyt” Zharrëzën/ Banorët: Janë shtuar sëmundjet kancerogjene (nga Artan Rama) ...lexo këtu

Profili i zonës Patos-Marinëz dhe plani i veprimit

Advocacy working plan in Patos Marinez.docx