Librazhd

Dokumente dhe veprime në lidhje me ndërtimin e HEC-eve në Qarrishtë

Letër drejtuar Parlamentit Shqiptar në lidhje me rehabilitimin mjedisor të industrive nxjerrëse dhe energjitike ...lexo këtu

Ankesë e banorëve të Qarrishtës drejtuar Platformës për Bashkëqeverisje ...lexo këtu

Kërkesë për informacion drejtuar Agjencisë së Territorit ...lexo këtu

Kërkesë për informacion drejtuar Agjencisë për Zonat e Mbrojtura ...lexo këtu

Kërkesë për informacion drejtuar Ministrës së Energjetikës ...lexo këtu

Kërkesë për informacion drejtuar Agjencisë Rajonale për Zonat e Mbrojtura, Librazhd ...lexo këtu

Kërkesë për informacion drejtuar Agjencia e Trajtimit të Koncensioneve pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë ...lexo këtu

Ankesë drejtuar Ministrisë së Kulturës ...lexo këtu

Përgjigje e Ministrisë së Kulturës për Qarrishtën ...lexo këtu

Ankesë drejtuar Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit ...lexo këtu

Përgjigje e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit ...lexo këtu

Ankesë drejtuar Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura ...lexo këtu

Përgjigje e Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura ...lexo këtu

Ankesë drejtuar Bashkisë Librazhd ...lexo këtu

Ankesë drejtuar Minstrisë Infrastrukturës dhe Energjetikës ...lexo këtu

Artikuj në media të financuar nga projekti për Qarrishtën

HEC-et në Librazhd, 130 kontrata në fshehtësi të plotë (nga Neritan Gjergo & Agim Blloshmi) ...lexo këtu

Investigimi: HEC-et e Qarrishtes/Struktura të dështuara? (nga Artan Rama) ...lexo këtu

Investigimi: HEC-et e Qarrishtes/ NËN KURORËN E SHEBENIKUT (nga Artan Rama) ...lexo këtu

Investigimi: Portretet e Qarrishtës (nga Artan Rama) ...lexo këtu

Investigimi: HEC-et e Qarrishtes/ Sikuri i hipokrizisë (nga Artan Rama) ...lexo këtu

Ndërtimi i HEC-ve në Librazhd po u heq banorëve ato burime që i mbajnë gjallë ndërsa po shkatërron ekosistemin e parkut Shebenik-Jabllanicë ( nga Arlis Alikaj, Gazetar i trajnuar nga Vezhguesi Rural dhe Antonio Çakshiri) ...lexo këtu