Bulqizë

Albania is well known for chromium, nickel and copper reserves. Quantity and quality of chromium is high. Before 1990 Albania was the 3rd country in Europe for chromium reserves and now it ranks as the country with the highest level of reserves in Europe As per the National Agency of Natural Resources, at the end of 2011 there were 711 mining permits granted to local and foreign businesses out of which 622 represent exploitation permits.... lexo më shumë

Lista e HEC-eve që janë për t'u ndërtuar ose që janë duke u ndërtuar në Bulqizë... lexo më shumë

Dokumente dhe veprime në lidhje me shfrytëzimin e minierave në Bulqizë

Prodhimi i mineralit të kromit në vitet 2015-2017 në Bulqizë dhe rrethinat ...lexo këtu

Kërkesë për informacion drejtuar Bashkisë së Bulqizës ...lexo këtu

Dëmet mjedisore dhe rehabilitimi mjedisor si pasojë e veprimtarisë minerare në rajonin e Bulqizës ...lexo këtu

Dëmtimi i pronave private nga ndërtimi i HEC-it në rajonin e Bulqizës ...lexo këtu

Artikuj në media të financuar nga projekti për Bulqizën

Investigim/ Kromi në Bulqizë nxirret pa asnjë kontroll mjedisor nga institucionet dhe kompanitë shfrytëzuese (nga Ola Mitre) ...lexo këtu

Ndërtimi i HEC-eve në Bulqizë, me ndikim në mjedis dhe në konflikt me banorët (nga Sami Curri) ...lexo këtu

Profili i zonës së Bulqizës dhe plani i veprimit

Advocacy working plan in Bulqize.docx