Media

Hyrje

Tek kjo faqe do të mund të gjeni material me interes për gazetarët dhe mediat, artikuj që japin fakte dhe që përshkruajnë saktë problematikat mjedisore në zona të caktuara. Gjithashtu, këtu do të gjeni edhe padi gjyqësore të hapura ose të mëparshme për çështjet mjedisore. (...në ndërtim...)

Artikuj për problematikat mjedisore

Untitled spreadsheet

Kontakto me ekspertët e sektorit

Ftojmë të gjithë gazetarët që janë të interesuar të ndihmojnë në ndërgjegjësimin e qytetarëve nëpërmjet shkrimeve ose reportazheve ose në investigimin e problemeve të shkaktuara si rezultat i keqshfrytëzimit të burimeve natyrore që të kontaktojnë me ekspertët tanë. Ata do të përpiqen t'ju ndihmojnë me informacion mbi sektorin, ligjet, shkeljet dhe problematikat e shkaktuara prej bizneseve që operojnë të zona të caktuara.

Ju lutem, na kontaktoni me email tek: info@eco.al .

Vëzhguesi Rural për TVSH - Interviste mbi rehabilitimin mjedisor ne Shqiperi nga Entela Pinguli drejtuesja e projektit “Veshguesi Rural” mbeshtetur nga BE - Shkurt 2020