Transparencë & llogaridhënie

Hidroenergjitika & Industria nxjerrëse

Mirësevini në Portalin Vëzhguesi Rural

Qëllimi i këtij portali është që të ndihmojë komunitetin, OSHC-të, median dhe ekspertët juridikë për mbrojtjen e të drejtave të tyre dhe mjedisit nga aktiviteti i pakontrolluar i industrisë nxjerrëse dhe asaj të hidroenergjitikës. Këtu do të gjeni informacion të detajuar mbi ligjet, procedurat, institucionet dhe aktivitetet private që kanë lidhje me shfrytëzimin e territorit të Republikës së Shqipërsisë dhe që kanë ndikim të drejtëpërdrejtë në mjedis.

Ndotësi s’paguan, njerëzit paguajnë - reportazh

Reportazhi i Projektit Vëzhguesi Rural i titulluar “Ndotësi s’paguan, njerëzit paguajnë” është një promovim vizual i problematikave mjedisore të industrisë nxjerrëse në Shqipëri, e cilat sipas legjislacionit mjedisor, rregullohen sipas parimit “Ndotësi Paguan”, i cili nuk zbatohet në praktikë. Si rrjedhojë fatura mjedisore i shkon komuniteteve vulnerabël të këtyre zonave të pasura në burime natyrore por shumë të varfra në cilësinë e jetës.

Vëzhguesi Rural për TVSH - Interviste mbi rehabilitimin mjedisor ne Shqiperi nga Entela Pinguli drejtuesja e projektit “Veshguesi Rural” mbeshtetur nga BE - Shkurt 2020

Zhvillimet e fundit të projektit