Transparencë & llogaridhënie

Hidroenergjitika & Industria nxjerrëse

Mirësevini në Portalin Vëzhguesi Rural

Qëllimi i këtij portali është që të ndihmojë komunitetin, OSHC-të, median dhe ekspertët juridikë për mbrojtjen e të drejtave të tyre dhe mjedisit nga aktiviteti i pakontrolluar i industrisë nxjerrëse dhe asaj të hidroenergjitikës. Këtu do të gjeni informacion të detajuar mbi ligjet, procedurat, institucionet dhe aktivitetet private që kanë lidhje me shfrytëzimin e territorit të Republikës së Shqipërsisë dhe që kanë ndikim të drejtëpërdrejtë në mjedis.

Komuniteti

Aspekte ligjore

Media

Reportazhi i Projektit Vëzhguesi Rural i titulluar “Ndotësi s’paguan, njerëzit paguajnë”

Vëzhguesi Rural për TVSH - Interviste mbi rehabilitimin mjedisor ne Shqiperi

Vëzhguesi Rural për televizionin SCAN - Zhvillimi i industrive nxjerrëse në zonat rurale.

Zhvillimet e fundit të projektit